egitekder_logo.png

Eğitim Teknolojileri Derneği

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz :

Eğitim teknolojileri kullanılan tüm sektörlerde, bu alanda yürütülen faaliyetlerin çağdaş standartlarını belirlemek, toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmesinde aktif rol oynamak ve bu alanda liderlik eden bireylerin; verimlilik, birliktelik ve sorumluluk değerleri çerçevesinde, günümüzün ve geleceğin iş dünyasındaki başarılarına destek olmak.

Misyonumuz :

Eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren kişileri bir araya toplayarak, beraberliği ve mesleki dayanışmayı sağlar. Üyelerinin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla; eğitim, seminer, söyleşi, panel, workshop ve sosyal aktivite programları düzenler. Ülke çapında düzenleyeceği eğitim ve seminerlerle, güçlü bir kimliğe sahip, başarıyı hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı ve lider bireyler yetiştirilmesi için çalışır. Eğitim teknolojilerinin ülkemizde sağlıklı ve çağdaş bir şekilde gelişmesine öncülük eder ve bu sayede ülkede eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gayret gösterir. Eğitim teknolojilerinin farklı branşlarında yer alan kişilerin mesleki, bilimsel ve kültürel yönde gelişmelerine destek olmak için çalışmalar yaparak iş gücünün gelişmesine yardımcı olur. Eğitim teknolojileri ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek için çalışır.